top of page

Välkommen till The Baskerville Hall Club of Sweden

The Baskerville Hall Club of Sweden grundades 1979. Sälls​kapets huvuduppgift är att forska kring Sherlock Holmes-berättelserna och dess författare. Föreningen ska också lära känna det senviktorianska London då Sherlock Holmes och Dr Watson levde. Vår uppgift inför allmänheten är att bevaka tv, böcker och andra massmedia, för att motverka och tillrättavisa vrångbilder av Sherlock Holmes som ibland uppstår då manus inte följer originalberättelserna.

 

BHC:s medlemstidning The Moor kommer ut med 3/4 nummer per år. En gång om året, i januari, träffas vi för årsmöte samt för att fira Sherlock Holmes födelsedag den 6 januari. 

 

För att bli antagen som medlem i vår förening fordras det att du har ett seriöst intresse för Sherlock Holmes. Är du intresserad av ett medlemskap så går du in på fliken bli medlem. 

 

Medlemsavgiften är 300:- per år.

Jeremy Brett as Sherlock Holmes

Recent Photos

bottom of page